محصولات | محصولات شرکت
  C/ LR14
  يکشنبه, شهريور 01, 1394 by روابط عمومی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AAA / NiMH 600 mAh
  جمعه, مرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AAA / RtU 800 mAh
  چهارشنبه, مرداد 28, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  CR-P2P 1.500 mAh
  يکشنبه, مرداد 25, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  ولتاژ: 6 ولت

  تکساس در مورد ساخت باتری های عکاسی، انحصارا  بر فناوری لیتیوم تکیه دارد.

  ?????? ?????...
  AA / LR6
  سه شنبه, تير 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  LR 54
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 75 میلی آمپر
  ولتاژ: 1.5 ولت

  ?????? ?????...
  LR 44
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 145 میلی آمپر
  ولتاژ: 1.5 ولت

  ?????? ?????...
  LR 43
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند.

  جریان: 100میلی آمپر
  ولتاژ: 1.5ولت

  ?????? ?????...
  CR 2016
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 75 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2025
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند.

  جریان: 150 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2032
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 210 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2450
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 500 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2430
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 270 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2032
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 210 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2025
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند.

  جریان: 150 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 2016
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 75 میلی آمپر
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 1620
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 75 میلی آمپر 
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 1616
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 55 میلی آمپر 
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 1225
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند. 

  جریان: 50 میلی آمپر 
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  CR 1220
  شنبه, تير 06, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی تکساس به معنی دوام، ظرفیت بالا و بالاترین چگالی انرژی و بسیار قابل اعتماد می باشند.

  جریان: 40 میلی آمپر 
  ولتاژ: 3 ولت

  ?????? ?????...
  AA 6,0V 2.100 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

  ?????? ?????...
  AA 4,8V 2.100 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

  ?????? ?????...
  AA 3,6V 2.100 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

  ?????? ?????...
  AA 1,2V 2.100 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند .

  ?????? ?????...
  AAA 6V 800 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

  ?????? ?????...
  AAA 4,8V 800 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

  ?????? ?????...
  AAA 3,6V 800 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

  ?????? ?????...
  CR 123 A 1.500 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  ولتاژ: 3 ولت

  تکساس در مورد ساخت باتری های عکاسی، انحصارا  بر فناوری لیتیوم تکیه دارد. 

  ?????? ?????...
  CR2 750 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  ولتاژ: 3 ولت

  تکساس در مورد ساخت باتری های عکاسی، انحصارا  بر فناوری لیتیوم تکیه دارد.

  ?????? ?????...
  2CR 5M 1.300 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  ولتاژ: 6 ولت

  تکساس در مورد ساخت باتری های عکاسی، انحصارا  بر فناوری لیتیوم تکیه دارد. 

  ?????? ?????...
  AAA 1,2V 800 mAh
  پنجشنبه, تير 04, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری پک های قابل شارژ با عملکرد بالای ساخت تکساس از فناوری نوآورانه ای "آماده استفاده" استفاده می کنند.

   

  ?????? ?????...
  AA / FR6 2.750 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی جدید تکساس عمر طولانی تری از نمونه های قبلی دارند و تا 7 برابر بیشتر از باتری های آلکالاین دوام دارند.

  ?????? ?????...
  AAA / FR03 1.100 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های لیتیومی جدید تکساس عمر طولانی تری از نمونه های قبلی دارند و تا 7 برابر بیشتر از باتری های آلکالاین دوام دارند.

  ?????? ?????...
  AAA / NiMH 1.100 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  9V / NiMH 280mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا 10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AAA / NiMH 1.100 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  D / NiMH 10.000mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا 10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AA / NiMH 850 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا 10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AAA / NiMH 600 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AAA / NiMH 800 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

   

  ?????? ?????...
  C / NiMH 4.500 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا 10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AA / NiMH 2.700 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا 10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AA / NiMH 2.700 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های قابل شارژ تکساس یکی از قدرتمندترین باتری ها در بازار هستند. ظرفیت هایی تا 10،000 میلی آمپر ، بالاترین کارایی ممکن را برای استفاده مصرف کنندگان مهیا ساخته است.

  ?????? ?????...
  AAA / LR03
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AA / LR6
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AAA / LR03
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AA / RtU 2.300 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  AA / RtU 2.300 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  C / RtU 4.500 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  D / RtU 8.500 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  9V / RtU 200 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  AAA / RtU 800 mAh
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  باتری های آماده استفاده ی (Ready to Use) نیکل متال هیدراید (NiMH) قابل شارژ با فناوری جدید.

  ?????? ?????...
  AA / LR6
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AA / LR6
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AAA / LR03
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  AAA/LR03
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  LR23 A
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  6LR61- 9V
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  4LR25
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  N / LR1-Lady
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  D / LR20
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
  LR27 A
  شنبه, خرداد 30, 1394 by واحد پشتیبانی شرکت ستاک

  حداکثر ظرفیت برای انرژی امن و قابل اطمینان در هر زمان که مورد نیاز است.

  ?????? ?????...
2015© تمامی حقوق این پورتال متعلق به شرکت بازرگانی هامون پخش پارس می باشد.
Setak Total Web Solutions
generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟